Regn fylder regnvandsanlæg og regnvandsbeholdere - regnvandstønder og regnvandstanke

Klimatilpasning med regnvandstank

Der skal være 100% opbakning til kloakseparering og det bør der være af en primær årsag; det vil give mere plads i eksisterende kloakker til at håndtere spildevand og forhåbentlig kan billeder som dette undgås.

Til gengæld, så er den ensidige fokusering på bare at lægge nye eller større kloakledninger i jorden alt for ensporet.
Man ved at det er en kæmpe samfundsmæssig omkostning og en gene for beboerne, når større og mindre veje graves op og skal genetableres og samtidigt pålægges borgerne en omkostning til at lave separeringen på egen grund.

I stedet skal der hver eneste gang der tales om kloakseparering, kigges på alternativer, hvor regnvandet beholdes på egen grund, når det er muligt og her er bl.a. opsamling og genbrug af regnvand en genial løsning der sparer samfundet og borgerne for en masse penge og samtidigt med at der laves klimatilpasning.

I stedet for at bruge mange millioner på en villavej, hvorfor så ikke give 50.000 til hver hver enkelt husstand?
Det vil samlet være en billigere løsning og dermed vil der være flere penge til hurtigere at nå målene for klimatilpasning i kommunerne.

Et regnvandsanlæg er billigere end du tror.

Klimatilpasning med regnvandstank