Økonomi i regnvandsanlæg

Økonomi i regnvandsanlæg:

Økonomi i regnvandsanlæg er afgjort af flere forskellige faktorer, bl.a. dit vandforbrug.
Selvfølgelig har indkøbsprisen en betydning og deraf tilbagebetalingstiden, men vi gør det muligt at investere billigt i regnvandsopsamling og bæredygtig i fremtid.

Tilbagebetalingstiden kan være alt fra 0-15 år, men glæden og den gode samvittighed ved til at bruge gratis regnvand, har du fra dag 1.

Prisen på et regnvandsanlæg er altid interessant og hvad koster et regnvandsanlæg.
Som med så mange andre ting, så findes der god kvalitet og lave priser, kan man få begge dele, et kvalitets regnvandsanlæg til en lav pris?
Vi mener ja! Vi har ikke det billigste regnvandsanlæg, men vi har et vi kan give 25 års garanti på og det kan vi kun hvis det er en god kvalitet.
Pas på når du kigger på regnvandsanlæg, der er stor forskel på regnvandstanke og regnvandspumper og du må ikke gå på kompromis med kvalitet, du skal have dit regnvandsanlæg i mange år.

Vi har ikke alene det bedste anlæg på markedet, vi har også det billigste i en kvalitet som vores tyske producent leverer og du kan købe det direkte af os som importør, der er altså ikke en grossist eller entreprenør der også skal tjene penge på anlægget, du får dit regnvandsanlæg til nettopris.

Du finder her et priseksempel på haveanlæg til opsamling og genbrug af regnvand, der viser økonomien i et regnvandsanlæg til haven.

Tilskud:

De fleste kommuner tilbagebetaler 40% af tilslutningsbidraget, når du frakobler dit regnvand fuldstændigt fra spildevandet, det svarer ca. til 24.000,-
Spørg i din kommune hvordan det er der, der er mange kommuner der arbejder i kloakseparering, Lokal Afledning af Regnvand – eller LAR – vil altid være en billigere løsning for kommunen, end at grave en masse veje op, for at etablere nye og større kloakker.

Tidligere var der tilskud til at etablere regnvandsanlæg i Københavns kommune, men det findes ikke mere og så vidt vi er orienteret er der ikke andre steder hvor der ydes tilskud.
Det er dog muligt at søge nogle andre fondsmidler, hvis det er lidt større anlæg til regnvand man vil lave

Håndværkerfradrag:

Du kan til etablering af regnvandsanlæg gøre brug af “håndværkerfradraget”, dvs. du på din årsopgørelse kan fratrække op til 12.000,- pr. person i hustanden over 18 år, du kan kun fratrække arbejdsløn – ikke materialer.

Afledningsbidrag:

I nogle kommuner betaler du ikke afledningsbidrag af det regnvand du bruger til toiletskyl og tøjvask. Afledningsbidrag er den største del af vandprisen ca. 2/3 af vandregningen.
Har du kendskab til hvor det er sådan, så vil vi gerne vide det, vi prøver at lave en samlet liste.

Der er stor forskel fra kommune til kommune, så spørg hvordan det er hos dig.

Etableringsomkostninger

Etableringsomkostningerne til regnvandsopsamling varierer meget fra projekt til projekt og afhænger fuldstændigt af hvor meget du kan lave selv, hvor tanken placeres, hvor meget rørarbejde der skal laves i jorden og hvor meget rørarbejde der skal laves i huset, men forvent:

– 0,- for en regnvandstønde – dem kan du let selv sætte op
– ca. 5.000,- for et regnvandsanlæg kun til havevanding
– ca. 8.000,- for et regnvandsanlæg til hus – når det etableres samtidigt i forbindelse med nybyggeri af et nyt hus
– ca. 15.000,- for et anlæg i eksisterende hus – afhængigt af hvordan rørene kan trækkes inde og ude

Vandpriser i Danmark

Hvis du vil vide hvor meget du sparer ved at bruge regnvand, find din vandregning og dit forbrug- du kan sammenligne priser på vand i Danmark

En ting er helt sikkert, drikkevand bliver kun dyrere år fra år og det bør erstattes af regnvand hvor det er muligt.
Med en regnvandstank har du den fulde besparelse på alt det vand du bruger til havevanding, bilvask, vanding af drivhus, vinduesvask og meget andet.

Bare i området hvor vi bor er vand blevet dyrere med årene, se f.eks. Vandcenter Syd’s udvikling på vandprisen

Økonomi i regnvandsanlæg