Filtre til regnvand

Der findes flere forskellige typer af filtre til regnvand når du vil lave regnvandsopsamling.
Du kan få et regnvandsfilter til montering på nedløbsrør, regnvandsfilter til montering i regnvandstanken, til nedgravning i jorden før regnvandstanken og til montering på væggen.

Du kan også her finde svømmende sugefiltre til regnvandstanke, du undgår de partikler der findes på vandoverfladen eller på bunden af din regnvandsbeholder, f.eks. når du bruger dit regnvand til toiletskyl og tøjvask.

Et regnvandsfilter er en nødvendighed når du vil lave regnvandsopsamling.
En effektiv regnvandsopsamler vil sørge for at filtrere organiske partikler som blade og andet fra regnvandet, inden regnvandet løber ind i din regnvandsbeholder eller ned i din regnvandstank.

Når dit regnvand er fri for organisk materiale, vil du kunne undgå lugt fra rådnende blade og du vil have ingen eller begrænset opformering af alger i din regnvandstank.
Du skal altså sørge for en god kvalitet regnvandsfilter, hvis du vil have størst succes med opsamling af regnvand.