Samletank til spildevand

Samletank til spildevand bruges ofte hvor det ikke er muligt at komme af med spildevandet ved nedsivning eller i områder hvor der ikke er kloakeret.

Mange kolonihaver oplever at deres kloakforhold skal lovliggøres, enten ved at spildevandet samles op eller at installationer som vandhaner afkobles.
Med en samletank kan du let få lovliggjort kloakforholdene i din kolonihave, bl.a. er Odense lige nu igang med at få lovliggjort installationerne i alle kommunens 28 kolonihaver, hvor kun nogle få kloakeres.

Vi kan naturligvis give rabat på købet, når flere tanke købes samlet

Vi leverer gratis din samletank i Odense og kan hjælpe dig med en billig installation af samletanke.

 

RegnvandsTankens samletanke er fremstillet af polyethylen (PE), der har flere fordele i forbindelse med en samletank, materialet er let og har en lang levetid.
PE er desuden mere miljøvenligt end PVC under fremstilling, brug og bortskaffelse og fuldt ud lige så modstandsdygtigt over for de fleste stoffer.

I tanken af tanken er der to 110 mm propper, et til et indløb og et til udluftning.

​Placering af tanken

Samletanken må ikke udsættes for tung trafik, er der risiko for at trafik finder sted omkring samletanken, bør den beskyttes eller afskærmes, f.eks. i en afstand af 2 meter fra samletanken placere store sten, hegn eller andet der forhindrer trafik over samletanken.
Kan trafik ikke undgås, skal samletanken beskyttes med en betonplade.
Husk, når der nedgraves samletanke i nærheden af bygninger, skal de almindelige regler for nedgravning ved fundamenter følges.
Samletanken bør placeres i frostfri dybde, til dette skal anvendes enten skakt til minitanke eller den kørefaste skakt
Samletanken kan tåle grundvand til terræn, men den bør altid sikres mod opdrift med et forankringssæt

Udluftning af samletank

Samletank og tilløbsrør til samletanken skal udluftes.
Samletanken udluftes via det øverste hul på samletanken, hvorefter udluftningsrøret føres op til terræn.
Anvend f.eks. udluftning til samletank eller kulfilter til samletank.

En samletank er ikke lugtfri og en oplagt placering er derfor steder, hvor det blæser meget. Vi anbefaler at samletanken
udluftes væk fra terrasser, legepladser, verandaer eller lign.
Det aktive kulfilter fjerner eventuelle lugtgener og kan være en rigtig god ide med en samletank i kolonihaver, hvor det ikke er muligt at udlufte tanken væk fra terrasser, legepladser, verandaer eller lign. og det kan være svært at finde et egnet sted til udluftning.

Krav til installation af samletank

– hullet til tanken skal være min. 30 cm større i længde og bredde.
– samletanken bør forankres og der udgravning skal tørholdes.
– der må ikke ledes regn og drænvand til samletanken
– maks. jorddækning er 1 meter fra overkant tank til terræn
– placer tanken på et 10 cm udjævningslag af grus, fyld evt. samletanken med nogle liter vand, for at stabilisere den i udgravningen.
– komprimer jævnt om samletanken og fyld samtidigt samletanken med vand for at holde den stabil. Vandstanden skal være højere end niveauet udenfor samletanken.
– installer tilløbsrør og udluftningsrør, begge i 110 mm kloakrør.
– fyld op med materialer og komprimer op til terræn
– forsigtig med tunge vibrationer direkte ovenpå samletanken
– samletanken tømmes for vand og er klar til brug

Alarm til samletanke

​Som tilbehør kan du få en alarm i samletanken, der sikrer at du kan nå at reagere når samletanken er ved at være fuld, så spildevandet ikke stiger op i afløbssystemet.
Du kan få en alarm med lys og akustisk alarm eller du kan få en med alarm der giver SMS-alarm.

Øvrigt om samletanke

Det kan ikke anbefales at tildække dækslet med jord
Samletanken skal tømmes efter behov, de fleste kommuner kræver at du på forhånd har lavet en tømningsaftale med et slamsugningsfirma eller tilsluttes en kommunal ordning

Tysk godkendelse af samletanke samt vejledning med mål, samletanke til kolonihaver

Clear selection

Product Description

Samletank til spildevand bruges ofte hvor det ikke er muligt at komme af med spildevandet ved nedsivning eller i områder hvor der ikke er kloakeret.

Mange kolonihaver oplever at deres kloakforhold skal lovliggøres, enten ved at spildevandet samles op eller at installationer som vandhaner afkobles.
Med en samletank kan du let få lovliggjort kloakforholdene i din kolonihave, bl.a. er Odense lige nu igang med at få lovliggjort installationerne i alle kommunens 28 kolonihaver, hvor kun nogle få kloakeres.

Vi kan naturligvis give rabat på købet, når flere tanke købes samlet

Vi leverer gratis din samletank i Odense og kan hjælpe dig med en billig installation af samletanke.

RegnvandsTankens samletanke er fremstillet af polyethylen (PE), der har flere fordele i forbindelse med en samletank, materialet er let og har en lang levetid.
PE er desuden mere miljøvenligt end PVC under fremstilling, brug og bortskaffelse og fuldt ud lige så modstandsdygtigt over for de fleste stoffer.

I tanken af tanken er der to 110 mm propper, et til et indløb og et til udluftning.

​Placering af tanken

Samletanken må ikke udsættes for tung trafik, er der risiko for at trafik finder sted omkring samletanken, bør den beskyttes eller afskærmes, f.eks. i en afstand af 2 meter fra samletanken placere store sten, hegn eller andet der forhindrer trafik over samletanken.
Kan trafik ikke undgås, skal samletanken beskyttes med en betonplade.
Husk, når der nedgraves samletanke i nærheden af bygninger, skal de almindelige regler for nedgravning ved fundamenter følges.
Samletanken bør placeres i frostfri dybde, til dette skal anvendes enten skakt til minitanke eller den kørefaste skakt
Samletanken bør altid sikres mod opdrift med et forankringssæt

Udluftning af samletank

Samletank og tilløbsrør til samletanken skal udluftes.
Samletanken udluftes via det øverste hul på samletanken, hvorefter udluftningsrøret føres op til terræn.
Anvend f.eks. udluftning til samletank eller kulfilter til samletank.

En samletank er ikke lugtfri og en oplagt placering er derfor steder, hvor det blæser meget. Vi anbefaler at samletanken
udluftes væk fra terrasser, legepladser, verandaer eller lign.
Det aktive kulfilter fjerner eventuelle lugtgener og kan være en rigtig god ide med en samletank i kolonihaver, hvor det ikke er muligt at udlufte tanken væk fra terrasser, legepladser, verandaer eller lign. og det kan være svært at finde et egnet sted til udluftning.

Krav til installation af samletank

– hullet til tanken skal være min. 30 cm større i længde og bredde.
– samletanken bør forankres og der udgravning skal tørholdes.
– der må ikke ledes regn og drænvand til samletanken
– maks. jorddækning er 1 meter fra overkant tank til terræn
– placer tanken på et 10 cm udjævningslag af grus, fyld evt. samletanken med nogle liter vand, for at stabilisere den i udgravningen.
– komprimer jævnt om samletanken og fyld samtidigt samletanken med vand for at holde den stabil. Vandstanden skal være højere end niveauet udenfor samletanken.
– installer tilløbsrør og udluftningsrør, begge i 110 mm kloakrør.
– fyld op med materialer og komprimer op til terræn
– forsigtig med tunge vibrationer direkte ovenpå samletanken
– samletanken tømmes for vand og er klar til brug

Alarm til samletanke

​Som tilbehør kan du få en alarm i samletanken, der sikrer at du kan nå at reagere når samletanken er ved at være fuld, så spildevandet ikke stiger op i afløbssystemet.
Du kan få en alarm med lys og akustisk alarm eller du kan få en med alarm der giver SMS-alarm.

Øvrigt om samletanke

Det kan ikke anbefales at tildække dækslet med jord
Samletanken skal tømmes efter behov, de fleste kommuner kræver at du på forhånd har lavet en tømningsaftale med et slamsugningsfirma eller tilsluttes en kommunal ordning

Tysk godkendelse af samletanke samt vejledning med mål, samletanke til kolonihaver

Tysk godkendelse af samletanke samt vejledning med mål

Additional Information

Weight N/A
Dimensions N/A
Størrelse

2.000 liter, 4.000 liter

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.