Hvor meget vand bruger en familie?

I gns. bruger en person ca. 106 liter vand om dagen, eller knap 40.000 liter på et år.

Af den samlede mængde bruges knap 50% på toiletskyl, tøjvask, havevanding, bilvask m.m., eller 20.000 liter drikkevand på et år, der kan erstattes med regnvand.

En familie på 4 bruger typisk 150.ooo liter på et år, der er altså mange penge at spare ved at bruge regnvand til visse formål og derudover kommer alle de miljømæssige gevinster, når vi sparer på drikkevandsreserverne i grundvandet.

Vandforbruget i flere år har været faldende, vi er blevet meget bedre til at spare på drikkevandet, men vi kan komme meget længere ned ved at erstatte drikkevand med regnvand.

Hvordan fordeler vandforbruget sig i en familie?
Tænk at vi uden at blinke skyller  1/4 af vores drikkevand direkte ud i toilettet

Hvor meget vand bruger en familie?

 Prisgaranti

Vi garanterer
Danmarks billigste
regnvandsanlæg

billigere end
grossister