Hvor stor skal en regnvandstank være?

Når der er tale om størrelse på regnvandsbeholder ved opsamling af regnvand til brug i hus/have, så anbefaler man som hovedregel 1.000 liter tankkapacitet pr. beboer i ejendommen + tillæg efter størrelse på have, man siger også tankkapacitet til 21 dages forbrug.
Et alm. hus med plads til en familie på 4 får altid en tank på 4.000 eller 5.000 liter. Bruger du meget vand til havevanding m.m., så kan der være behov for en større regnvvandstank.
Husk at især nybyggerier bruger ofte meget vand, når der skal etableres hæk, græsplæne med mere.
Du kan finde råd om vanding af have hos Bolius

Se her hvor meget vand en person bruger på et år.

Vil du kun bruge dit opsamlede regnvand til havevanding, bilvask, vinduesvask osv., så anbefaler vi en regnvandsbeholder på omkring 2.000 liter.
Forskellen i pris ved at gå op i tankstørrelse er ikke ret stor og du vil være sikker på at have regnvand nok til rådighed.

Vi anbefaler altid at der ikke vælges en tank der størrelsesmæssigt er i underkanten.
De fleste har vand nok til rådighed fra deres tage. Vi har rigtig mange der oplever, at når du har gratis vand til rådighed, så bruger du også meget mere regnvand, når det er gratis til rådighed.
Du har ikke længere dårlig samvittighed når du vander græsplæne og køkkenhave, eller vasker bil hver dag.
Når man er i gang med at grave alligevel, så er meromkostningen ved at nedgrave en større regnvandstank ikke ret stor. Resten af etableringen af regnvandsbeholderen er den samme.

Vær dog opmærksom på ikke at få en regnvandstank der er for stor. Regnvandsbeholderen skal have en størrelse sådan at der sker overløb 3-4 gange om året fra regnvandsbeholderen, for at komme af med evt. skidt der flyder på vandoverfladen.
Det vil som regel ske om efteråret hvor vandforbruget typisk er mindre og regnmængden stor.

I gennemsnit opsamles der på et år ca. 105.000 liter på et 150 m2 tag, så er det sjældent et problem at få skabt overløb.
Se her hvor meget det regner på dit tag

Er du i tvivl om hvilken større regnvandstank du skal vælge? Eller vil du have en præcis beregning på vandmængde fra taget i forhold til vandforbruget? Så kan vi altid hjælpe, ring eller skriv til os og du får svar med det samme.

Regn fylder regnvandsanlæg og regnvandsbeholdere - regnvandstønder og regnvandstanke. Hvor stor skal en regnvandstank være?

Regn fylder regnvandsanlæg og regnvandsbeholderePrisgaranti

Vi garanterer
Danmarks billigste
regnvandsanlæg

billigere end
grossister