Vejledning husvandværk til regnvandsanlæg

Læs altid som det første vejledningen til dit husvandværk!
Lad aldrig din regnvandspumpe køre tør og genstart kun et par gange, den kan IKKE tåle at blive genstartet eller resat uden vand.

Sørg for at gemme vejledningen på din regnvandspumpe til dit regnvandsanlæg, denne indeholder løsninger på de fleste fejl og læs denne grundigt inden opstart.

Mange drift forstyrrelser skyldes utætheder i samlingerne på det rør der går fra tanken til pumpen i huset, eller i røret fra pumpen og til systemet.
Det er vigtigt at man er meget omhyggelig med at få de samlinger pakket korrekt, er de utætte vil vandet sive ud og der står ikke vand i slangen når husvandværket starter op.
Er der ikke vand i sugeslangen fra din regnvandsbeholder, vil denne køre uden vand og det kan et husvandværk til regnvand ikke holde til i længden.

Se her hvordan du sikrer at samlingerne på din sugeslange fra regnvandstank til husvandværk tætnes
Start med at kontroller samlingernes kvalitet for fejl.

Hvis man har behov for at genstarte sin regnvandspumpe, f.eks. efter tørløb eller vedligehold, så sørg for at sugeslangen fra regnvandstanken fyldes med vand.
Dette sker kun ved at afmontere sugeslangen på husvandværket og fylde vand i slangen, lad den stå og trække vand så luftlommerne får tid til at komme ud, det kan godt tage lang tid, vent gerne 1/2 time.

Husvandværk BFK Premium bruges til regnvand, når du vil genbruge regnvand til toiletskyl og tøjvask. Vejledning husvandværk til regnvandsanlæg

Husvandværk BFK PremiumPrisgaranti

Vi garanterer
Danmarks billigste
regnvandsanlæg

billigere end
grossister