Find regnvandsanlæg med løsninger og produkter online

Vi giver dig løsninger og svar på alle spørgsmål omkring opsamling og genbrug af regnvand.
Gå direkte til onlineshop her 

Spar op til 50% på dit drikkevandsforbrug

Med en regnvandstank og et regnvandsanlæg kan en familie på fire personer kan spare ca. 60.000 liter vand årligt, når du genbruger regnvand til toiletskylning og tøjvask.

Vil du opsamle og genbruge dit regnvand til havevanding, bilvask, vanding af græsplæner, vanding af drivhuse, vask af både, vask af cykler – der er mange muligheder, så finder du hos os enkle løsninger på gratis at kunne genbruge regnvand fra dit tag.

I dag bliver drikkevand en dyrere og dyrere post på husholdningsbudgettet og det bliver ikke billigere i fremtiden.
Samtidigt kan vi ikke forsvare overfor kommende generationer, at skylle rent drikkevand ud i toilettet eller bruge det til havevanding.

Spar penge på opsamling af regnvand med en regnvandstank

Vi har alle løsninger helt nede fra en mindre regnvandstønde placeret ved nedløbsrøret, til regnvandsanlæg med jordtanke til regnvand, der kan anvendes til havevanding og husanlæg til tøjvask og toiletskyl, helt op til store anlæg hvor det er kontorer og etagebyggerier der opsamler og genbruger regnvand.

Det er super enkelt og meget billigere end de fleste tror.
Her finder du alle RegnvandsTankens produkter og vores onlineshop.

10 års erfaring med med regnvandsanlæg

Siden starten har vi kun arbejdet med regnvandsanlæg som produktområde.
Det har givet os en masse erfaring med regnvandsanlæg og løsninger på opsamling af regnvand.
Vi har også fundet ud af, at et standardprodukt der er nemt at gå til for alle, både husejere og håndværkere, giver den mest enkle løsning når der skal genbruges regnvand.
Et standard regnvandsanlæg kan altid tilpasses den enkelte hvis der er behov for det, det kan være andre regnvandsfiltre eller regnvandspumper.

Bæredygtighed

Der er i stigende grad fokus på vores vandforbrug, vand vi altid har hentet fra grundvandet.
Vi synes det er meningsløst at finde, rense og pumpe rent drikkevand ud i toilettet eller i haven, vi vil spare på grundvandsreserverne.
Regnvandsopsamling og genbrug af regnvand sænker udslippet af CO2, når grundvand ikke skal pumpes op og renses til drikkevands kvalitet, for at blive skyllet ud i toilettet.
Et regnvandsanlæg til opsamling af regnvand vil hurtigt tjene sig hjem og dit samlede vandforbrug bliver 50% bæredygtigt.

Klimatilpasning

En regnvandstank, sammen med Lokal Afledning af Regnvand (LAR), er en del af løsningen på klimatilpasning.
Enten når regnvand holdes 100% på egen grund, eller når udløbet til offentlig kloak forsinkes ved at regnvandstanken først skal fyldes.
I begge tilfælde vil eksisterende kloaksystem bedre kunne klare belastningen, når presset på kloakkerne mindskes og udjævnes.
Vi undgår dermed miljøkatastrofer i de tilfælde hvor kloakker og rensningsanlæg løber over og vi sparer samfundet for kæmpe investeringer i udskiftning af eksisterende kloaksystem til større dimensioner, de nuværende skal blot vedligeholdes.

Du kan få meget mere viden om LAR her på siden eller kigge på LAR i Danmark der er offentligt drevet.

Kloakseparering

Separering af regnvand fra spildevand er det eneste rigtige at gøre.
RegnvandsTanken tilbyder en løsning hvor eksisterende kloaksystem anvendes og hvor der ikke samfundsøkonomisk skal bruges store ressourcer på at grave mange tusind kilometer villaveje op.

Miljøfordele

Regnvand for den miljøfordel, at regnvand ikke indeholder kalk.
Det betyder færre rengøringsmidler på at fjerne kalkaflejringer i toilet og vaskemaskine og mindre vaskepulver ved tøjvask, spildevandet bliver lettere at rense når vi bruger regnvand og dermed mere miljøvenligt.

Vores producent har lavet en video der beskriver princippet i et regnvandsanlæg