Regnvandstanke – regnvandsanlæg – regnvandstønder – regnvandsbeholdere

Vi giver dig løsninger og giver dig svar på alle spørgsmål omkring opsamling og genbrug af regnvand.
Hos os finder du alt du har brug for til regnvandstanke – regnvandsanlæg – regnvandstønder – regnvandsbeholdere og alt det tilbehør du har brug for til opsamling af regnvand.

Samtidigt har vi landets bedste priser – vi giver dig prisgaranti!
Finder du et tilsvarende anlæg i samme kvalitet, så tilpasser vi vores pris!

Og så er der 25 års garanti på regnvandstanke og regnvandsbeholdere i jorden.
Vi kan give så lang garanti og vi vil godt lægge navn til at regnvandstankene holder længere – fordi regnvandstankene er rotationsstøbt i plast i et stykke.
Det betyder en regnvandsbeholder helt uden samlinger og svejsninger.

Gå direkte til onlineshop her 

Hvordan fungerer opsamling af regnvand?

Helt enkelt!
Mindre skala; du sætter en regnvandstønde ved dit nedløbsrør, monterer en regnvandsopsamler mellem regnvandstønde og nedløbsrør og med det samme har du adgang til gratis vanding af haven.

Lidt større skala; du graver en regnvandsbeholder i jorden, graver et rør i jorden, der forbinder dine nedløbsrør med regnvandstanken i jorden, bruger en pumpe til at at få regnvandet op fra regnvandsbeholderen igen og du har for altid gratis regnvand til havevanding og evt. toiletskyl, tøjvask med mere.

Spar op til 50% på dit vandforbrug fra offentlig vandforsyning

Med en regnvandstank og et regnvandsanlæg kan en familie på fire personer kan spare ca. 60.000 liter vand årligt, når du genbruger regnvand til toiletskylning og tøjvask.

Vil du opsamle og genbruge dit regnvand til havevanding, bilvask, vanding af græsplæner, vanding af drivhuse, vask af både, vask af cykler – der er mange muligheder, så finder du hos os enkle løsninger på gratis at kunne genbruge regnvand fra dit tag.

I dag bliver drikkevand en dyrere og dyrere post på husholdningsbudgettet og det bliver ikke billigere i fremtiden.
Samtidigt kan vi ikke forsvare overfor kommende generationer, at skylle rent drikkevand ud i toilettet eller bruge det til havevanding.

Spar penge på opsamling af regnvand med en regnvandstank

Det er super enkelt og meget billigere end de fleste tror.
Her finder du alle RegnvandsTankens produkter

Vi har alle løsninger helt nede fra en mindre regnvandstønde placeret ved nedløbsrøret.
Regnvandstønder er en rigtig god og billig løsning til den enkle opsamling af regnvand til vanding af krukker m.m. En tønde til regnvand kan let placeres ved lige det nedløbsrør man ønsker at anvende til opsamling af regnvand.
Regnvandsbeholdere, både de mindste på 300 liter og de større beholdere til regnvand, på helt op til 10.000 liter eller mere, findes i flere former og farver, alle vil kunne finde en regnvandsbeholder der giver mening at opsamle regnvand i.
Regnvandsbeholdere og regnvandstanke kan anskaffes enkeltvis, eller i samlede komplette anlæg til at opsamle regnvand og genbruge regnvandet til toiletskyl og tøjvask.
Eller måske bare en jordtank til regnvand med en regnvandspumpe der kan anvendes til havevanding, haveanlæg til regnvand fås naturligvis også som samlede komplette anlæg til regnvand.
Der kan naturligvis også anskaffes regnvandsbeholdere til helt store industrianlæg til regnvand, hvor det er kontorer og etagebyggerier der opsamler og genbruger regnvand, eller vaskerier der anvender regnvand til tøjvask, både i andelsboligforeninger og i helt store industrivaskeanlæg med regnvand
Regnvandsbeholdere har mange anvendelsesformål, læs mere om de mange muligheder med opsamlet regnvand

10 års erfaring med med regnvandsanlæg

Siden starten har vi kun arbejdet med regnvandstanke som produktområde.
Det har givet os en masse erfaring med regnvandsanlæg og løsninger på opsamling af regnvand.
Vi har også fundet ud af, at et standardprodukt der er nemt at gå til for alle, både husejere og håndværkere, giver den mest enkle løsning når der skal genbruges regnvand.
Et standard regnvandsanlæg kan altid tilpasses den enkelte hvis der er behov for det, det kan være andre regnvandsfiltre eller regnvandspumper.

Bæredygtighed

Der er i stigende grad fokus på vores vandforbrug, vand vi altid har hentet fra grundvandet.
Vi synes det er meningsløst at finde, rense og pumpe rent drikkevand ud i toilettet eller i haven, vi vil spare på grundvandsreserverne.
Regnvandsopsamling og genbrug af regnvand sænker udslippet af CO2, når grundvand ikke skal pumpes op og renses til drikkevands kvalitet, for at blive skyllet ud i toilettet.
Et regnvandsanlæg til opsamling af regnvand vil hurtigt tjene sig hjem og dit samlede vandforbrug bliver 50% bæredygtigt.

Læs mere om hvad opsamling af regnvand kan gøre dig og for miljøet

Klimatilpasning

En regnvandstank, sammen med Lokal Afledning af Regnvand (LAR), er en del af løsningen på klimatilpasning.
Enten når regnvand holdes 100% på egen grund, eller når udløbet til offentlig kloak forsinkes ved at regnvandstanken først skal fyldes.
I begge tilfælde vil eksisterende kloaksystem bedre kunne klare belastningen, når presset på kloakkerne mindskes og udjævnes.
Vi undgår dermed miljøkatastrofer i de tilfælde hvor kloakker og rensningsanlæg løber over og vi sparer samfundet for kæmpe investeringer i udskiftning af eksisterende kloaksystem til større dimensioner, de nuværende skal blot vedligeholdes.

Du kan få meget mere viden om LAR her på siden eller kigge på LAR i Danmark der er offentligt drevet.

Læs mere om klimafordele ved opsamling af regnvand

Kloakseparering

Separering af regnvand fra spildevand er det eneste rigtige at gøre.
RegnvandsTanken tilbyder en løsning hvor eksisterende kloaksystem anvendes og hvor der ikke samfundsøkonomisk skal bruges store ressourcer på at grave mange tusind kilometer villaveje op.
Det vil altid være billigere at afkoble regnvand fra kloaksystemet og bruge det i en regnvandstank, end at kloakseparere med en ekstra kloakledning til alle huse på en vej.
Læs mere på vores blog om regnvand

Kloakseparering i vej. Undgå kloakseparering med en regnvandstank

Kloakseparering i vej

 Miljøfordele

Regnvand for den miljøfordel, at regnvand ikke indeholder kalk.
Det betyder færre rengøringsmidler på at fjerne kalkaflejringer i toilet og vaskemaskine og mindre vaskepulver ved tøjvask, spildevandet bliver lettere at rense når vi bruger regnvand og dermed mere miljøvenligt.
Læs mere om miljøfordele ved genbrug af regnvand

Vores producent har lavet en video der beskriver princippet i et regnvandsanlæg

Regnvandstanke – regnvandsanlæg – regnvandstønder – regnvandsbeholdere

 

Produkter Rådgivning om
Hus-regnvandsanlæg Regnvandskonsulent
Have-regnvandsanlæg Regnvandsanlæg
Regnvandstanke til nedgravning Regnvandshåndtering
Flade regnvandstanke Regnvandsløsninger
Små regnvandstanke Afledning af regnvand
Runde regnvandstanke LAR
Smalle regnvandstanke Regnvandsopsamling
Regnvandsbeholdere Regnvandsgenbrug
Regnvandssøjler Regnvandsprojekt
Regnvandstønder Regnvandsstyring
Regnvandsopsamlere Regnvandsbed
Regnvandsfiltre Jordvarme og nedsivning af regnvand
Regnvandspumper
Regnvandsfaskine
Transporttanke i plast
Samletanke til spildevand