top

SKABELON

Bæredygtig produktion af regnvandstanke

Bæredygtig produktion af regnvandstanke og regnvandstønder er en kæmpe gevinst for miljøet.

Det hjælper ikke meget at vi opsamler og genanvender regnvand, med de miljøfordele der er i det.
Produktionen af regnvandstankene må heller ikke udlede en masse CO2 eller bruger drikkevand i processen.

Ved produktionen af regnvandstankene, er miljøet tænkt ind i den ansvarlige brug af ressourcer, som er et vigtigt tema for RegnvandsTanken.
Speidel er derfor udvalgt som leverandør, da deres produktion foregår både ud fra et økonomisk synspunkt. Men i høj grad også ud fra en bæredygtig vinkel. Foruden at bruge overskudsvarmen fra støbeprocessen til opvarmning af kontorer. Så anvendes også regnvand til afkøling af maskiner, toiletskyl og rengøring af tanke.

Desuden anvendes CO2-neutral elektricitet i processen med at støbe tanke og daglys søges anvendt i så høj grad som det er muligt, både på fabrik og i kontorer.

Bæredygtighed er i det hele taget et omdrejningspunkt i produktionen af tanke hos Speidel.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.


Heading 3 here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.