top

Hvor meget vand bruger en familie?

I gns. bruger en person ca. 106 liter vand om dagen, eller knap 40.000 liter på et år.

Der er naturligvis meget forskel fra familie til familie, i forhold til hvordan ens vandforbrug fordeler sig.

Ofte ser man i en almindelig familie på 4 personer, at der på det samlede vandforbrug i husholdningen anvendes knap 50% på toiletskyl, tøjvask, havevanding, bilvask m.m. Eller 20.000 liter drikkevand på et år, der kan erstattes med regnvand.
Alene den mængde drikkevand der bruges til toiletskyl udgør 25%.

Tænk at vi uden at blinke skyller 1/4 af vores drikkevand direkte ud i toilettet…..
Der vil altid være forbehold i forhold til bruge regnvand til tøjvask, bliver tøjet rent nok.

Når det kommer til regnvand til toiletskyl, altså vand der skal direkte i kloaksystemet. Så er regnvand en helt perfekt løsning.
Bare ved at erstatte drikkevand med regnvand i toilettet, har du sparet 25% vand om året.

Opsamling af regnvand til toiletskyl er slet ikke så kompliceret, få mere information hos os.

En familie på 4 bruger typisk 150.000 liter vand på et år.

Hvis bare 40% af det årlig vandforbrug i en familie erstattes med regnvand, kan drikkevandsforbruget nedsættes med 30 m³ om året.

Der er altså mange penge at spare ved at bruge regnvand til visse formål og derudover kommer alle de miljømæssige gevinster, når vi sparer på drikkevandsreserverne i grundvandet.

Vandforbrug i nye huse

Når man ved at der bygges ca. 10.000 enfamilieshuse om året i Danmark og hvis alle erstattede drikkevand med regnvand.
Så kan der på hvert års produktion af huse spares 300.000 m³ om året- hvert år fremadrettet. Forudsat at der ikke er nedgang i byggeriet.
Der kan altså efter år 1 spares der 3000.000m³ om året, år 2 spares 600.000m³ om året, år 3 spares 900.000m³ om året osv.
Der er ikke svært at mene at der burde mere fokus på at genbruge regnvand i nye huse, når forsyningerne af rent grundvand bliver mindre og mindre.

Vandforbruget i flere år har været faldende, vi er blevet meget bedre til at spare på drikkevandet, men vi kan komme meget længere ned ved at erstatte drikkevand med regnvand.