Kan det regne for lidt i Danmark?

Ja, det kan det, selvom man ikke tror det. Eller det vil sige, det kan regne på de forkerte tidspunkter af året, i forhold til afgrøders vækstmuligheder, og høsten mange har som levebrød.

I år, 2023, var foråret meget tørt i Danmark, mens juli var den vådeste målt nogensinde.

For afgrødedyrkere i hele Danmark, kan det vise sig at få katastrofale konsekvenser: mangel på vand på de rigtige tidspunkter, kan skade afgrøderne og reducere landbrugets produktivitet. Det koster for miljøet og det koster kroner og ører for landmændene.

Derfor har man siden 2019 benyttet sig af regnvandshuller eller branddamme på Samsø. Og nød lærer som bekendt en landmand at handle på gode ideer, så derfor ansøger flere landmænd på Samsø nu Århus kommune om tilladelse, til at udvide de allerede eksisterende bassiner eller til at grave yderligere bassiner, for at dække det stigende behov for vand til vanding af afgrøder.

Det er der god fornuft i. Tiltag omkring landbrug og bæredygtighed er nemlig ikke kun et skridt i retning af at beskytte øens afgrøder; det kan også have en positiv indvirkning på miljøet.

Men, er landmændene de eneste, der kan gøre noget konkret ved udfordringen omkring manglende vandforsyning?

Som private boligejere eller ejere af ejendomme kan vi gøre meget for at dæmme op for vandmangel generelt:

Med regnvandstønder, regnvandsbeholdere, regnvandstanke eller regnvandsanlæg, bliver regnvand en ressource vi kan samle op og genbruge. På den måde undgår vi at hælde dyrebart drikkevand direkte ud i jorden, når vi vander, skyller ud i toilettet eller bader. Og så giver det færre kalkaflejringer i vaskemaskiner og toiletter, så du sparer på rengøringsmidler. Eller undgår kalkpletter, når du vasker bil og vinduesruder. En klar win-win for dig - og for miljøet.

Så der er altså klare økonomiske og miljømæssige fordele ved at opsamle og genbruge regnvand på alle niveauer af samfundet. Det kommer os alle til gode i sidste ende økonomisk så vel som miljømæssigt og vi kan bevare vores verdensberømte drikkevand lidt længere.

Med inspiration i Samsøs landmænds beslutning, om at udvide brugen af regnvandsbassiner til opsamling af regnvand til vanding, kan du altså være med til at beskytte vores grundvand og være med til at mindske erosion og oversvømmelser på en ganske enkel og overskuelig måde.

Den løsning er hele vores idegrundlag, så kontakt os gerne for forslag til netop din bolig eller ejendom. Det er der god og grøn økonomi i.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®