Klimaforandringerne rammer mere end Danmarks kyststrækninger

Med opmærksomheden rettet mod Danmarks kyster, som eneste mål for klimaforandringerne, risikerer vi at overse vigtige områder. Vi står overfor udfordringer, som kræver omfattende og effektive løsninger – både på kommunalt og privat niveau. Det har vi naturligvis en holdning til hos Regnvandstanken. 

Læs her vores kommentar omkring de muligheder vi ser for klimatilpasning.

Sådan kan moderne teknologi være nøglen til beskyttelse

Der er 2 vigtige områder, som kan spille afgørende roller i vores ønske om at beskytte landet mod de klimaforandringer vi er vidner til i disse år.

1.

Moderne teknologi som smarte regnvandssystemer, sensorbaseret overvågning og avancerede dæmninger. Med disse teknologier kan vi forudse og derfor reagere proaktivt på ændringer i vejrforhold, hvilket markant vil reducere risikoen for oversvømmelser.

2.

Bæredygtig infrastruktur er afgørende som fremtidens forsvarslinje mod oversvømmelser. Ved at investere i avancerede dræningssystemer, grønne tage og permeable belægninger, sikrer vi en effektiv håndtering af de store mængder regnvand. Dermed beskyttes ikke kun samfundet – den miljømæssige bæredygtighed fremmes også.

En permeabel belægning er en flisebelægning, som regnvandet kan løbe igennem.

Hvem er ansvarlig for styrkelse af modstandsdygtighed?

I denne artikel på DR.dk, udtaler Birgitte Hoffmann, lektor på Institut for Bæredygtighed og Planlægning på Aalborg Universitet i København, at både kommuner og private grundejere skal samarbejde for at opnå holdbare resultater. Planlægning, flere midler og et tæt samarbejde med lokalsamfund, er afgørende for effektive beskyttelsesforanstaltninger.

Vi foreslår opsamling af regnvand til brug for blandt andet toiletskyl, tøjvask og havevanding. Det er konkrete tiltag vi som borgere i Danmark let kan være med til at fremskynde. At se regnvand som en ressource i stedet for en udfordring betyder, at du for eksempel opsamler vand i en regnvandstønde, i regnvandstanke for at fremme bæredygtighed i nybyggeri eller på andre måder håndterer regnvand på din egen grund, til fordel for hele lokalområdet.

En samlet indsats er nødvendig

Vi ønsker at møde fremtidens udfordringer med en proaktiv tilgang, der kombinerer teknologisk innovation, bæredygtig infrastruktur og inddragelse af lokalsamfundet. Vores metoder er ikke kun løsningsorienterede: de har allerede vist sig effektive.

Beskyt dit samfund ved at tilslutte dig vores helhedsorienterede tilgang til oversvømmelsesforebyggelse. Klimatilpasning er i alles interesse og vigtigheden kan ikke understreges nok.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®