Etablering af faskine og regnvandsbed

Når du etablerer regnvandsopsamling i regnvandsbeholdere eller regnvandstanke, har du altid brug for et overløb når det regner og regnvandstanken i forvejen er fyldt med regnvand.

Vi foreslår altid at man frakobler sit regnvand fra kloaksystemet fuldstændigt. Den bedste metode, hvis det er muligt, er at lede overløbet fra regnvandstanken i en faskine.
Du godt kan lave overløb til en eksisterende kloak, men det er en ubehagelig situation at få fyldt sin regnvandstank med kloakvand. Selv efter grundig rengøring af regnvandsbeholderen, kan det være svært at slippe helt af med lugten. Og med mindre du laver en fuldstændig desinfektion, så vil du have risikoen for uønskede bakterier i dit regnvand.

Lovgivningsmæssigt må du gerne selv udfærdige anlæg der håndterer regnvand, såsom faskiner og regnvandsbede fra enfamiliehuse, der er selvfølgelig nogle regler du skal overholde når du etablerer en faskine.
Det eneste du ikke må, er at afkoble regnvand fra den eksisterende kloak, det skal være en kloakmester.

Dimensionering af faskine

Sådan laver du faskine og regnvandsbed

Der bliver lavet en masse kloakseparering i mange kommuner og mange laver Lokal Afledning af Regnvand, eller i daglig tale LAR.
Flere og flere gange bliver der brugt anlægsgartnere til at anlægge haver og haveanlæg. Mange af dem har stor ekspertise i LAR og mange af dem arbejder også med opsamling og genbrug af regnvand.
Når du alligevel arbejder i din have og får den gravet op, så vil det altid være naturligt at kigge på at grave en regnvandstank i jorden til opsamling og genbrug af regnvand.

En effektiv måde at aflede overløb fra sin regnvandstank, kan være at lede det overskydende regnvand i en faskine, man kan også med fordel nedsive regnvandet i et regnvandsbed, der kan have lidt lavere etableringsomkostninger.

Vi anbefaler, uanset hvilken løsning du vælger til nedsivning af regnvand, at du læser rørcenteranvisning 016 – håndtering af regnvand på egen grundDen fortæller helt præcist hvordan du etablerer faskine og regnvandsbed og hvilke regler du skal følge når du etablerer en faskine.


Nedsivningstest eller infiltrationstest

Når du vil nedsive regnvand, så er det vigtigt at kende din jords evne til at lede vandet.
Dette kan gøres med en enkelt infiltrationstest eller i daglig tale; nedsivningstest, klik på linket og læs om udførelse og se videoen lavet af Arwos -sådan laver du en nedsivningstest:

Regnvandsfaskine

Din regnvandstank fungerer som en sandfangsbrønd, den kan du altså spare, når du etablerer faskine efter din regnvandstank.
Bruges der faskiner i plastikmoduler eller regnvandskassetter, har de altid den bedste virkning når de stables ovenpå hinanden, fremfor at lægge dem i en stor flade, da bunden med tiden vil slemme til og nedsætte virkningsgraden kraftigt.
Husk altid at tilslutte dit kloakrør til bunden af faskinen, da dette reducerer gravedybden betydeligt.

Vi råder altid til at man monterer et udluftningsrør på faskinen og lader dette fungere som overløb, i tilfælde af der skulle komme mere regnvand end faskinen kan håndtere.
Som udgangspunkt er reglerne om etablering af faskine helt enkle:
– 2 meter fra skel
– 5 meter fra bygninger
– 25 meter til drikkevandsindvindinger

Vi anbefaler absolut Furesø kommunes råd om etablering af faskine.

Beregning af størrelse på faskine og nedgravning af faskine

Kontakt os hvis du vil have en konkret beregning over størrelsen på dit regnvandsbed eller beregnet størrelsen på din faskine og vi kan hjælpe dig med materialerne.
Der findes et hjælpeværktøj, når du skal dimensionere størrelsen på faskinen.

Det er særdeles vigtigt du ikke får underdimensioneret din faskine, så brug lidt tid på den rigtige udregning.
Desuden har vi gode kontakter der er anlægsgartnere, entreprenører og kloakmestre i dit område. Du kan få et godt tilbud på nedgravning af faskine og dermed en billig faskine til nedsivning af regnvand.

Regnvandsbed

Et regnvandsbed kan være en rigtig god løsning og et godt alternativ til en faskine.
Har du i forvejen en lavning i din have, vil det være et oplagt sted at placere et regnvandsbed, men du kan selvfølgelig også anlægge det ved at grave lidt jord af.

Et regnvandsbed kan, foruden at udføre sin funktion ved nedsivning af større regnmængder, fungere som en naturskøn plet i haven. Du kan lade den bevokse vildt, eller selv styre hvilke planter du vil have i dit regnvandsbed. Modsat hvad mange tror, så skal det ikke være planter der kan tåle meget vand.

Det meste af året vil der være tørt i bedet, da der kun vil stå vand ved regnskyl og dette vil hurtigt sive væk. I stedet skal dit regnvandsbed indeholder planter og blomster der kan tåle tørke, sådan at de altid er i vækst og ikke går ud.

Find f.eks. inspiration til planter i regnvandsbed ved haveselskabet, eller spørg os til råds.
Du kan desuden læse mere i bilag 2 til rørcenteranvisning 016:

Anlægsgartnere og havearkitekter

Når du du nyetablerer haver eller reetablerer haver efter en omlægning, så er opsamling og genbrug af regnvand en helt naturlig del af anlægsarbejdet.
Anlægsgartnere og havearkitekter har fokus på at udnytte haven bedst muligt. både når det kommer til design, indretning, brug og vand i haven, f.eks. bassiner og havedamme i forbindelse med regnvand.
Vi har leveret mange regnvandsanlæg der indgår som en del af et samlet haveanlæg, bl.a også med havedamme.

Se her for inspiration til et haveanlæg fra en anlægsgartner.

I forbindelse med en nyetablering af have, f.eks. i forbindelse med nybyg af huse eller en større renovering af ejendomme. Vil der ofte være brug for en del vanding til at få træer, buske og hække til at etablere sig.
Med et regnvandsanlæg kan du både spare en masse penge. Samtidigt kan du sørge for at din nyetablerede have kommer godt fra start når der altid er rigelig vand til rådighed for havevanding.
Men det bedste er, du behøver aldrig have dårlig samvittighed. Selv ikke når du vander have på de varmeste dage, opsamling og genbrug af regnvand er lig med ren samvittighed.

Bolius har lavet en rigtig god artikel om hvordan du vander din have optimalt.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®