Miljøfordele ved opsamling og genbrug af regnvand

Fremtidens miljø og natur er et fælles ansvar

Miljøet er alles ansvar!

Med det udgangspunkt startede Per Holmer RegnvandsTanken i 2008. Ideen var at synliggøre hvor nemt det er at opsamle og genbruge regnvand. Lade andre få øjnene op for mulighederne og fordelene, ved at opsamle og genanvende regnvand i boliger og haver m.m. Vi arbejder bæredygtigt for en fremtid, hvor alle fortsat har adgang til rent drikkevand.

Vi tror på at alle kan bidrage hver dag, i forhold til at spare på de ressourcer vi har af grundvand. Det er helt enkelt at gøre det i dagligdagen, blot ved at opsamle regnvand og bruge det igen med et regnvandsanlæg.


Rent drikkevand er naturlig

I Danmark er rent drikkevand en selvfølge. Vi er åbner for vandhanen og ud kommer den bedste kvalitet af vand der findes. Tilmed er det utroligt billigt sammenlignet med andre lande og sådan skulle det helst blive ved med at være.
Derfor gælder det også om at spare på det drikkevand vi har og derved tage ansvar for at passe på naturen og miljøet.

Det giver ikke mening at pumpe helt rent grundvand op af jorden, rense det og pumpe det ud til os forbrugere. For derefter at skylle 25% af det ud i toilettet, det er spild af ressourcer og CO2

Hvis alle erstatter bare en lille smule af drikkevandet med regnvand, vil det samlet have enorm effekt på mængden af drikkevandsresourcer, med en meget lille indsats.

Hos RegnvandsTanken finder du alt fra små regnvandstønder til komplette husanlæg til opsamling af regnvand. Vi leverer også til større entrepriser, byggeprojekter.

Vi tror på det er det rigtige alternativ til forsyningsselskabernes separation af kloakvand og regnvand i kombination med andre løsninger for afledning af regnvand.

Flere fordele ved opsamling og genbrug af regnvand

Der er adskillige miljøfordele forbundet med at opsamle sit regnvand og genbruge regnvandet, samtidigt med at du sparer en masse penge, det bliver ikke mere bæredygtigt end det.

– du sparer på grundvandet når du ikke hælder drikkevand direkte i toilettet.
Grundvand er en ressource vi skal passe på, så vi er sikre på at have rent vand også i fremtiden

Desuden udledes der mindre CO2 når der skal pumpes mindre vand op fra undergrunden, renses og pumpes ud til os forbrugere.

Du kan gratis have en grøn græsplæne hele sommeren – med ren samvittighed og du sparer mange penge når du ikke køber vand.

– regnvand indeholder ikke kalk, du kan derfor spare på din mængde af vaskepulver når du vasker tøj i blødt vand.
Det betyder at det spildevand der kommer ud i rensningsanlæggene er af en renere kvalitet. Det er altså nemmere at rense og du sparer penge på vaskepulver. Desuden får du mindre kalk i din vaskemaskine og i dit toilet, der bliver nemmere at rengøre og du skyller færre rengøringsmidler ud.

Tilmed ingen kalkpletter når du bruge regnvand til bilvask og når du vasker vinduer.

– en regnvandsTank er en del af løsningen på klimatilpasning
Med en regnvandsTank forsinker du udløbet til kloaker, faskiner eller andet. Det bliver nemmere for kloaker, faskiner, haver m.m. at nå at absorbere et regnskyl, hvis den første del af vandet fra dit tag opsamles i en regnvandsTank og dermed sænker det samlede pres på kloakken.

Når kloakker løber over, har det altid katastrofale konsekvenser for mennesker, bygninger og vandmiljø. Spildevand er sundhedsskadeligt, det vil du ikke have ned i sin kælder og heller ikke i vandmiljøet hvor et udslip af spildevand betyder døden for alt levende, både smådyr og fisk.

I øjeblikket arbejdes der overalt med separering af spildevand, hvor regnvand separeres fra spildevandet.
I stedet for at grave veje op, der er dyre at reetablere og belaste boligejere økonomisk. Er samfundets penge bedre brugt på at lave opsamling af regnvand.
Det er en bæredygtig og økonomisk større gevinst, både for boligejeren, for spildevandsselskaberne og hele samfundet.

En regnvandstank gavner miljøet!

Artikel i BT Pas på bakterier når du rydder kælderen efter skybrud

Opsamling og genbrug af regnvand er en del af løsningen mod oversvømmede kældre.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®