Klimafordele ved genbrug af regnvand

Der er flere klimafordele ved at opsamle og genbruge regnvand. Alle vil få en kæmpe effekt, hvis vi holder så meget regnvand som muligt tilbage på egen grund.

De senere års klimaforandringer med skybrud giver store problemer for de offentlige kloaksystemer. Kloakkerne kan ikke klare de voldsomme regnmængder. Det har skabt store oversvømmelser der har haft store konsekvenser for private boliger i form af skader på vejnet og bygninger.

For at klimasikre og undgå oversvømmelse af kloakker, stiller mange kommuner krav om vandbesparende løsninger i nybyggerier. I mange nybyggerier er der allerede i dag krav om at regnvand håndteres på egen grund. Flere steder er det desuden et krav at regnvand opsamles og genbruges til toiletskyl og tøjvask.
Især miljøet lider overlast når kloakkerne løber over. Det betyder urenset spildevand direkte i vandmiljøet, med samme skader til følge som hvis der sker udslip af f.eks. gylle fra landbrug, hvor alt levende i vandmiljøet dør.

Ved at etablere regnvandstanke til opsamling af regnvand fra hustage kan alle være med til at spare på grundvandet, få en bedre økonomi og være med til at aflaste kloakkerne, så risikoen for oversvømmelser bliver mindre og skader på natur, bygninger og vejanlæg minimeres i fremtiden.

Forsinkelse af regnvand med en regnvandstank

Selv om du fortsat er på det offentlige kloaknet, så vil en regnvandsbeholder eller en regnvandstank stadig kunne afhjælpe belastningen på kloaknettet, når du først fylder din regnvandsbeholder eller regnvandstank med regnvand, inden overløbet går ud i kloaknettet.
Din regnvandstank forsinker altså udløbet til kloakken, ved at tilbageholde regnvandet i regnvandstanken. Og først når tanken til regnvand er fyldt op, ledes regnvandet i kloakken.
Den forsinkelse af regnvandet gør at kloakkerne bedre kan håndtere et regnskyl, uden at løbe over.

Desuden kan opsamling og genbrug af regnvand sænke udslippet af CO2. Besparelsen kommer når grundvand ikke skal pumpes op og renses til drikkevandskvalitet. For bare at blive skyllet ud i toilettet eller brugt til havevanding.

Regnvand indeholder i øvrigt ikke kalk, hvilket er særdeles skånsomt overfor tøj og vaskemaskine, det har ydermere den fordel at du kan bruge mindre vaskepulver, der igen gør spildevandet lettere at rense og dermed mere miljøvenligt.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®