Er regnvand ulækkert?

Overhovedet ikke – regnvand er rent.
Regnvand er af den bedste kvalitet når det kommer ned ovenfra, derfor gælder det også om at behandle og opbevare det rigtigt.

I mange tilfælde er regnvand det bedste vand at bruge.
Regnvand er helt fri for pesticider, tungmetaller, okker og så indeholder regnvand ingen kalk.

En jordtank til regnvand vil altid være at foretrække, da vandet i tanken vil kunne holdes langt under de anbefalede 15 grader, der sikrer at der ikke sker en opformering af bakterier.
Ydermere sikrer nedgravning af regnvandsbeholder mod lys i regnvandstanken, der kan give opformering af alger.


Der vil altid komme lidt skidt med fra taget, selv med vores gode regnvandsfiltre, vil en lille del fortsætte over i regnvandstanken og lægge sig på overfladen.

Tungere partikler vil synke til bunds.
Det er derfor vigtigt ikke at suge fra bunden af regnvandsbeholderen og heller ikke i overfladen. Men derimod 5-10 cm under vandoverfladen hvor regnvandet er helt rent.

Vi anbefaler altid at tilløbet i regnvandsbeholderen sker via et rør i bunden af regnvandstanke, stille tilløb, for at undgå at regnvandet plasker ned oven i regnvandstanken og hvirvler vandet rundt.

Du kan sagtens bruge dit regnvand til at vande have og drivhuse med.

Vi anbefaler dog altid at du ikke vander direkte på grøntsager og bær som du spiser uden kogning. Vander du kun jorden hvor planterne gror, sker der ingenting.
Det er en kæmpe misforståelse, når havesider skriver at man ikke skal vande grøntsager med regnvand.
Måske er den opfattelse dukket op, fordi man har kigget på sin palletank der flyder over med alger og bakterier.
Med en regnvandstank i jorden, er regnvandvandet beskyttet mod sollys. I den dybde regnvandstanken ligger er der altid koldt.
Derfor er der absolut ingen alger og bakterier opformering i regnvand opsamlet i en jordtank.

Ligeledes er der heller ingen ulemper ved at vande græsplæne med regnvand, men tænk over det, hvis du bruger regnvand i soppebassiner.
Swimming pools kan være anderledes, da vandet her i forvejen filtreres og tilsættes klor.


Kan man bruge regnvand som drikkevand?

I princippet ja…
Årsagen til at man ikke må bruge regnvand som drikkevand, skyldes at man anser vandet for at være beskidt når det rammer taget.
Man kan naturligvis sagtens behandle regnvand så det får en kvalitet af drikkevand.
Det er ikke det der ligger i loven om opsamling af regnvand. Lovgivningen tillader kun brug til toiletskyl, tøjvask, havevanding, vask af bil og vinduer samt visse industrielle formål.
Vi vil til gengæld, ved at erstatte drikkevand med regnvand, sikre at der også fortsat er masser af drikkevand til rådighed for kommende genrationer.

Miljø- og fødevareministeriet skriver her om regnvand

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®