Hvad kan regnvand genbruges til?

Opsamling og genbrug af regnvand har masser af muligheder.

Hvad kan regnvand genbruges til?

Vi har prøvet at beskrive de væsentligste anvendelsesområder, men mulighederne for at anvende regnvand som gratis ressource er enorme. Opsamling af regnvand får mere og mere opmærksomhed og med god grund.

Det er helt enkelt at opsamle og genbruge regnvand. Meget lettere end mange tror og fordommene omkring regnvandsopsamling fylder for meget. Genbrug af regnvand skal ikke være svært, det behøver det heller ikke være:
Herunder kan du se hvordan regnvand kan genbruges og vi rådgiver altid rådgivning om alle løsninger på genbrug af regnvand.


Brug regnvand til toiletskyl

Regnvand til toiletskyl er helt oplagt med flere muligheder, f.eks. i huse, beboelse, kontorer, butikker, virksomheder m.m.

Toiletskyl er den næststørste post når det kommer til vandforbrug i en almindelig familie, ca. 27% af det samlede vandforbrug i en husstand.
Vores holdning er, at det giver ingen mening at bruge helt rent drikkevand til at skylle toiletter med. Brug i stedet regnvand til toiletskyl.

Vi bruger uden omtanke drikkevand og omdanner det til spildevand, blot ved et enkelt tryk på en knap.

Med et regnvandsanlæg kan du kan let erstatte drikkevand og bruge regnvand i toilettet – det er bæredygtigt og klimavenligt.
Regnvand indeholder desuden ingen kalk, hvilket gør det meget lettere at rengøre dit toilet, når det er skyllet med regnvand.

Skidt sidder fast i det kalk der aflejres i toilettet, de brune render du ser i vandkanten hvor vandet står og i bunden af toilettet.

Vi har gjort det helt enkelt at bruge regnvand i toilettet. I vores samlede pakker med regnvandsanlæg, når du vil bruge regnvand til toiletskyl, har du alt hvad du skal bruge for at få regnvand i toilettet.


Brug regnvand til tøjvask

Regnvand til tøjvask er en rigtig god løsning. Tøjvask udgør ca. 13% af en families samlede vandforbrug.

Det samme gør sig gældende her, regnvand er blødt vand helt uden indhold af kalk. Det gør vandet yderst skånsomt overfor din vaskemaskine, når dit varmelegeme ikke kalker til. Ikke alene vasker den bedre, den holder desuden i mange flere år.

Ved at vaske tøj i regnvand kan du desuden spare på vaskemidlet, når der ikke er kalk i regnvandet. Færre vaskemidler gør vandet fra tøjvask mere miljøvenligt, når dit spildevand bliver lettere at rense på rensningsanlæggene. Regnvand i vaskemaskinen giver altså renere spildevand.

Med regnvand i vaskemaskinen, vil din vaskemaskine, med almindeligt vedligehold ikke komme til at lugte surt. Snavs og bakterier sætter sig som regel fast i kalkaflejringer og skal fjernes jævnligt for at undgå lugt.

Når du bruger regnvand i vaskemaskinen til tøjvask, slipper du for at bruge eddike eller andre midler til at blødgøre vandet. Regnvand er i forvejen fri for kalk.
 

Vi får ofte spørgsmålet: “Bliver det rent, det hvide tøj?”

Ja, det gør det. Systemet suger kun vand lige under overfladen i tanken, hvor vandet altid er 100% rent.

Sundhedsværdi i vand uden kalk

Forskere er lige nu ved at kigge på om hårdt vand, altså vand med et højt kalkindhold, kan være en udløsende faktor i forhold til børneeksem, der igen kan føre til astma, høfeber og fødevareallergi.

Se artiklen og et kort over hvor i Danmark vandet er hårdest, bl.a. københavnsområdet er hårdt ramt.

De faktorer kan du eliminere ved at bruge regnvand til tøjvask, helt uden kalk og så er det bæredygtigt og godt for miljøet, når der er regnvand i vaskemaskinen.


Regnvand til bilvask og vinduespudsning

Opsamling og genbrug af regnvand er perfekt til bilvask og vinduespudsning og det giver nemt flotte resultater, når regnvand bruges til vinduesvask.

Når der ingen kalk er i regnvande, efterlader det ingen pletter, heller ikke i høj solskin hvor du ikke kan nå at tørre efter med en klud.

Der findes flere gode råd om vinduespudsning, men i forhold til vand til vinduespudsning, mener vi kun der er et godt råd, der samtidigt er skånsomt overfor miljøet og det er; brug regnvand til vinduespudsning.

Der er rigtigt mange vinduespudserfirmaer der allerede opsamler og bruger regnvand til vinduesvask.
Vi har solgt mange regnvandsanlæg til vinduespoleringsfirmaer der vil have gratis vand og have vand der ikke efterlader striber på vinduerne. Det gør arbejdet med at pudse vinduer meget lettere, når der vaskes vinduer i regnvand.

Det er præcis det samme når du vasker bil i regnvand, her sparer du også her på drikkevandet og når du bruger regnvand til bilvask og vinduer, vask af både eller andre ting, så har du altid 100% besparelse på vandregningen. Og så er vask med regnvand rigtig godt for miljøet.

Regnvand kan bruges til havevanding, at vande blomster, drivhus og græsplæne.

Når du opsamler og genbruger regnvand, kan du med ren samvittighed holde din græsplæne grøn hele sommeren. Dine planter vil elske den kalkfrie regnvand.

Du vil altid kunne dyrke perfekte grøntsager i din køkkenhave, når du altid har rigeligt regnvand til rådighed.
Dyrkning af grøntsager og blomster i en have, vil ofte kræve vanding for at opnå et godt resultat. Med et regnvandsanlæg kommer din urtehave aldrig til at mangle vand.
Uden tvivl vil du få blikke fra dine naboer, når du på en varm sommerdag, igen, står og vander græsplæne, men du ved at du har ren samvittighed, du bruger regnvand til havevanding og du passer på miljøet og vores drikkevandsreserver.

Især ved etablering af nye haver i forbindelse med nybyggerier, kan havevanding være aktuelt. Der er altid græsplæner der skal etableres eller nyplantede hække der skal i gang med at gro, frugttræer der lige er plantet vil gerne have masser af vand.
Der går meget mere vand til etableringen af en have end mange forestiller.

Du har her den fulde besparelse på vandregningen og vi ser ved alle nybyggerier, at et regnvandsanlæg til hus betaler sig tilbage på meget få år.


Regnvand til vanding af grønne tage og grønne vægge

Det lyder helt skørt at at grønne tage og grønne vægge skal vandes, de er udfærdiget til at opsamle og fordampe regnvand og dermed være en del af de LAR-løsninger der findes, for at afhjælpe udfordringer med regnvand.
Men for at grønne vægge og grønne tage skal have en effekt, så skal de altid være i vækst, med en god bladmasse og rodnet, sådan at de grønne bevoksninger på tage og vægge er klar til at tage imod et regnskyl.

En tør periode kan få den grønne vækst på tage og vægge til at stoppe og de kan begynde at visne, i perioder uden regn er det vigtigt at grønne tage og grønne vægge vandes, for at holde væksten vedlige. Der bør naturligvis vandes med regnvand på tagene, hvad ville mere oplagt.

Vi kan let lave en automatisk løsning til vanding af grønne tage. Du skal ikke selv holde øje med om der skal vandes, vandingen af grønne tage automatisk sker fra en regnvandstank.

Regnvandet kan bruges til højtryksrensning

Du kan spule løs på fliser, båd, biler og meget andet – altid med god samvittighed.
Selv om du “kun” har en regnvandstønde, så kan du let forsyne f.eks. en højtryksrenser med regnvand, du kan f.eks. bruge en Gardena havepumpe eller de almindelige regnvandspumper
Regnvandsanlæggene egner sig rigtig godt til højtryksrensning, da du har den store opsamlingskapacitet i regnvandstankene, sammen med en regnvandspumpe der let kan forsyne en højtryksrenser med regnvand.
Nå du har brugt et regnvandsfilter er der ingen problemer med skidt i højtryksrenseren, selvom du bruger regnvand.

Vi har haft lavet flere regnvandsanlæg til højtryksrensning. Det har været både til vognmænd der vasker mange lastbiler, entreprenører der ofte vasker maskiner og værktøj og landmænd der vasker maskiner og staldanlæg.
Vask af biler med regnvand inden undervognsbehandling er også et emne.

Mulighederne for at forsyne højtryksrensere til vask er mange.


Regnvand kan bruges til afkølingssystemer, autovaske, vognmænd, landbrug, gartneri, drivhuse.

Der er masser af erhverv der kan have glæde af at bruge regnvand. Køb af vand er en stor post på budgettet og så er det med til at give en grøn virksomhedsprofil. Genbrug af regnvand passer perfekt ind i din CSR-profil. Mulighederne er ubegrænsede:

  • det er helt oplagt at opsamle og genbruge regnvand i gartnerier og drivhuse. Der er et stort behov for vanding og der mange penge at spare
  • når en bil skal undervognsbehandles, skal den altid vaskes først. Det vil være en naturlig løsning at bruge regnvand når bilerne skal vaskes.
  • selv om vaskehaller genbruger deres vand, så skal der altid tilføres vand, hvorfor ikke bruge regnvand i vaskehaller? Det er godt for miljøet.
  • vognmænd med lastbiler, de kører mange kilometer og alle vil gerne have lastbilerne til at fremstå pæne og præsentable. Slut din regnvandstank til en højtryksrenser og du har altid rene lastbiler
  • landmænd har altid brug for vand, mange har også egen brønd, men regnvandstanke kan alligevel være til nytte, til fyldning af marksprøjter, eller som beholdere for flydende gødning.
  • vask af entreprenørmaskiner med regnvand

Og sågar regnvand til vask af toge.
Den nye letbane i Aarhus vil vaske sine toge i regnvand. Netop for at spare på vandet og for at bruge færre rengøringsmidler, da regnvandet er uden kalk. Dermed hjælper opsamling af regnvand til en mere bæredygtig og miljørigtig profil

Regnvand til vanding af ridebaner

En hel niche for sig selv er vanding af ridebaner med mere.
Regnvand bruges i stor udstrækning til vanding af både indendørs ridebaner i ridehaller og til vanding af udendørs redebaner.

Mange ridehuse og ridehaller har i forvejen et vandingsanlæg monteret. Regnvand kan let kobles på et vandingsanlæg til støvbinding, både indendørs og udendørs.
Med et regnvandsanlæg til din ridebane, du den fordel, at du altid kan styre fugten på underlaget. Desuden kan vanding i ridehaller med regnvand fungere som køling af ridehuset.

Vanding af en ridebane bruger tusindvis af liter vand på et års. Du har med det samme en stor besparelse på din vandregning. Samtidigt behøver du aldrig have dårlig samvittighed når du vander din ridebane med regnvand.
Med regnvand får din rideskole eller din hesteopstaldning en grøn profil.

Flere kunder markedsfører deres hestepension, med at der bruges regnvand til vanding og køling af hestene.
Med regnvand til støvbinding slipper du ydermere for tilsætningsstoffer til støvbinding. Produkter til støvbinding indeholder salt, der ikke er specielt godt for hove og hud.
Regnvand er helt rent og et naturprodukt.


Regnvand til vanding af fodboldbaner og idrætsanlæg

I Danmark er der anlagt flere tusinde fodboldbaner og andre idrætsanlæg, som tennisbaner, grusbaner og andre sportsanlæg, ofte med græs.

En tør sommer slider på fodboldbanerne. Ofte er der et klubhus eller en idrætshal i forbindelse med fodboldbaner eller tennisbanerne. Hvorfor så ikke opsamle regnvand til alle de mange boldbaner og anlæg.
Det er helt gratis efter anlæggelse og regnvandsanlæggene holder i så mange år, at et regnvandsanlæg til en fodboldbane f.eks., har tjent sig hjem adskillige gange,

I mange klubber er økonomien anstrengt, så hvorfor vande med dyrt drikkevand og måske kan der gives tilskud til regnvandsanlægget, ved at lave en sponsoraftale

Regnvandet kan altså bruges til alle tænkelige formål

Det eneste regnvandet ikke må bruges til er madlavning, drikkevand, badevand og andre hygiejniske formål.

Regnvand kan naturligvis sagtens laves om til drikkevand, men hvorfor skulle man gøre det?
Grundvand er til at drikke, det er en rigtig god kvalitet, så det gælder om at passe på det. Det er derfor vi synes det giver bedst mening at bruge regnvand til toiletskyl og tøjvask.
Toiletskyl behøver ikke have drikkevandskvalitet.
Det er altså godt for grundvandet at erstatte drikkevand med regnvand, når det er muligt.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®