Regnvandstankens mission og vision

RegnvandsTankens mission er, at medvirke til at private, virksomheder og det offentlige anvender regnvand som en bæredygtig ressource – til gavn for miljøet og hvor der samtidigt spares penge.

Vores mission opfylder samfundet behov for:

at der spares på drikkevandet i undergrunden

at regnvand frakobles spildevandskloakkerne, hvorved vi undgår oversvømmelser af haver, boliger og vandmiljø med sundhedsskadeligt spildevand

RegnvandsTankens vision

Regnvandstanken.dk er skabt ud fra en vision om at anvende regnvand som en ressource på en bæredygtig måde.

Regnvand er en gratis ressource, der kan anvendes til adskillige formål, toiletskyl, tøjvask, bilvask, havevanding, afkøling og meget andet.

Vores hjemmesider indeholder en række produkter og vi er lagerførende i alle produkter der kan opsamle og genbruge regnvand.

Regnvandstankens vision bygger på tre ben:

1.
vi vil bidrage til at spare på en af de mest dyrebare ressourcer vi har, nemlig grundvand som vi anvender til drikkevand, naturens økosystem er vores alles ansvar.

2.
vi vil lave løsninger hvor regnvand frakobles spildevandsledningerne for at undgå oversvømmelser af kloakker ved større regnskyl, der medfører massiv forurening af naturen og forurening af bygninger med spildevand.

3.
vi vil hjælpe private og virksomheder med at spare penge på vandregning og afledning af spildevand.

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®