DMI har målt den vådeste juli nogensinde

Det kommer nok ikke bag på de fleste, at juli 2023 endte med at være den vådeste juli, der nogensinde er blevet målt. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Juli 2023 vil blive husket som en bemærkelsesværdig måned for Danmark, da landet blev ramt af et usædvanligt massivt regnvejr, der satte nye rekorder for nedbørsmængder. 

Regnmålerne rundt om i landet nåede op på hele 140,8 millimeter nedbør for månedens 31 dage. Kilde: DMI - rekordvåd juli

Det gør juli 2023 til den vådeste juli siden 1874, hvor man begyndte at måle nedbør i Danmark. Dermed bliver den gamle rekord fra 1931 på 140 millimeter lige nøjagtig overgået. 

Faktisk ender juli samlet set med at være den sommermåned, der har haft allerflest nedbørsdage, hvis man kigger på arealvægtet nedbørsdage. 25,8 dage med nedbør blev det til, hvilket overgår den tidligere rekord på 25,5 fra august 2014.

I en tid med stigende klimaforandringer er det afgørende at finde bæredygtige måder at håndtere vores vandressourcer på.

Opsamling af regnvejr giver (mere og mere) mening

En af de mest effektive og enkle løsninger er at samle regnvand op. Denne praksis, der har eksisteret i århundreder, giver adskillige fordele, der spænder fra miljøbeskyttelse til omkostningsbesparelser.

Ved at opsamle regnvand og bruge det til havevanding, toiletskyl og andre ikke-drikkevandsbehov reducerer vi belastningen på grundvandsressourcerne. Dette er særligt vigtigt i perioder med tørke, hvor grundvandet er under større pres. Det er i øvrigt også noget vi har set mere til i år. Inden sommeren nåede vi at have vandingsforbud mange steder. Det er jo lidt tankevækkende at blot en måned efter slår vi rekord i regnmængder. 

Ved at bruge regnvand til ikke-drikkevandsformål bevarer vi dyrebare grundvandsressourcer til essentielle formål som drikkevand og industrielle behov.

Se mange muligheder med genbrug af regnvand

Hvis 40% af det årlig vandforbrug i en familie erstattes med regnvand, kan drikkevandsforbruget nedsættes med 60 m³ om året.

Der er altså mange penge at spare ved at bruge regnvand til visse formål og derudover kommer alle de miljømæssige gevinster, når vi sparer på drikkevandsreserverne i grundvandet.

Kilde DMI

Andre klare fordele ved opsamling af regnvand.

Reduktion af afstrømning og overbelastning af kloakker

Når det regner kraftigt, kan kloaksystemer blive overbelastet, hvilket kan føre til oversvømmelser og spildevandsudledning i vores vandveje. Ved at opsamle regnvand på stedet, reducerer vi mængden af regnvand, der løber direkte ind i kloakkerne, hvilket mindsker risikoen for oversvømmelser og miljøforurening. Dette er især vigtigt i byområder, hvor tæt bebyggelse og befæstede overflader forhindrer naturlig nedsivning.

Omkostningsbesparelser

Opsamling af regnvand kan føre til omkostningsbesparelser på lang sigt. Hvis regnvand bruges til haven, behøver vi ikke bruge kostbart drikkevand til at vande planter. Derudover reducerer opsamling af regnvand vandregninger, da en betydelig mængde af vandforbruget i husholdninger bruges til ikke-drikkevandsformål.

Fremmer bæredygtighed

Vand er en uvurderlig ressource, og det er afgørende at tænke bæredygtigt, når vi bruger det. Ved at samle regnvand op og bruge det effektivt minimerer vi vores miljømæssige fodaftryk og reducerer vores afhængighed af eksterne vandkilder. Dette bidrager til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi bedre kan bevare og beskytte vores naturlige ressourcer.

Bedre plantevækst og havepleje

Regnvand er blødt og fri for kalk, der normalt findes i drikkevand. Planter og græsplæner nyder godt af dette naturlige vand, da det fremmer bedre vækst og sundhed. Regnvand er også mere velegnet til jorden, da det normalt har en lavere pH-værdi, hvilket kan være gunstigt for mange planter.

Reduktion af energiforbrug

Vandbehandling og forsyning af drikkevand kræver betydelige mængder energi. Ved at bruge regnvand til ikke-drikkevandsformål reducerer vi behovet for vandbehandling og pumpeaktiviteter, hvilket bidrager til at nedsætte vores samlede energiforbrug og dermed vores CO2-aftryk. Sammenfattende er samling af regnvand en simpel og effektiv måde at bidrage til en mere bæredygtig vandhåndtering. Det beskytter vores grundvandsressourcer, minimerer risikoen for oversvømmelser og miljøforurening, reducerer vandregninger og fremmer en mere bæredygtig fremtid. Det er på høje tid, at vi alle overvejer at indarbejde regnvandsopsamling i vores daglige liv og bidrager til at bevare og beskytte vores dyrebare vandressourcer til kommende generationer.

Spar penge på opsamling af regnvand - find den rette løsning hos RegnvandsTanken

Tal med en ekspert

Vi er lige her...

– og vi har både tid og lyst til at høre om dit projekt.

RSS FeedPersondatapolitikHandelsbetingelser

© 2024 REGNVANDSTANKEN — Designed by DAN®